Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków

CZŁONKOWIE WOJEWÓDZKIEJ RADY OCHRONY ZABYTKÓW W LUBLINIE W KADENCJI 2021-2025

1. Prof. dr hab. inż. Anna Halicka
2. Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
3. Dr inż. Mieczysław Kseniak
4. Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, prof. PL
5. Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski
6. Dr inż. arch. Natalia Przesmycka, prof. PL
7. Prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka
8. Ksiądz kan. mgr Andrzej Rusak
9. Dr hab. Jerzy Żywicki, prof. UMCS.

Zarządzenie i Regulamin WROZ
Zarządzenie i Aneks do Regulaminu WROZ