Aktualności


28 grudzień 2023 r.


 OGŁOSZENIE

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie informuje, że zgodnie z zarządzeniem Nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. dzień: 02 styczeń 2024 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w WUOZ w Lublinie oraz w Delegaturach WUOZ: w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, w związku z tym powyższe Urzędy w tym dniu są nieczynne.

ogłoszenie.pdf


30 listopada 2023 r.


PROJEKT „PROCEDURY BEZ BARIER”

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie w bieżącym roku uczestniczył w realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów projekcie “Procedury bez barier”. Celem projektu było zwiększenie dostępności w urzędach administracji publicznej, otwarcie urzędów i świadczonych przez nich usług publicznych na klientów z różnymi potrzebami. Jednym z najważniejszych aspektów udziału w programie była identyfikacja barier utrudniających załatwienie spraw w urzędzie.

Dzięki udziałowi w programie zwiększyła się świadomość  i kompetencje urzędników naszego urzędu w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. W WUOZ w Lublinie w ramach projektu poprawiano procedury dotąd funkcjonujące oraz wypracowano nowe.  

Realizacja projektu wpisała się w działania zaplanowane w rządowym Programie Dostępność Plus.

 

Więcej informacji w zakładce DOSTĘPNOŚĆ

Autor: Adrianna Stawinoga (koordynator ds. dostępności WUOZ w Lublinie)


19 lipiec 2023 r.


Szanowni Państwo, udostępniamy informację przesłaną przez Muzeum Wsi Lubelskiej, zachęcającą do współpracy w ramach organizacji „Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie lubelskim” – pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”.

Muzeum Wsi Lubelskiej jako koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie lubelskim zaprasza do zgłaszania wydarzeń organizowanych w ramach 31. edycji EDD, która odbędzie się w dwa weekendy września tj. 9-10 oraz 16-17.09.2023 r.

W tym roku przyświecać nam będzie hasło „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. Każdego roku w projekcie uczestniczy wiele instytucji z naszego regionu, które będąc świadome wartości otaczającej nas spuścizny kulturowej podejmują wysiłek na rzecz jej promowania. Także w tym roku zachęcamy do udziału muzea, instytucje kultury, fundacje, stowarzyszenia, podmioty prywatne, samorządy etc.

Muzeum Wsi Lubelskiej koordynuje organizację EDD we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Można zgłaszać np. spotkania organizowane w historycznych lokalizacjach, okazjonalne oprowadzania, zwiedzanie, wydarzenia związane z odwiedzaniem miejsc, do których na co dzień nie mogą wejść zwiedzający itp.

Zachęcamy do zapoznania się z interpretacją tegorocznego hasła przygotowaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (ogólnopolskiego koordynatora EDD) we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w załączeniu. Oczywiście nie jest to jedyny sposób, w jaki zwrot „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń” można połączyć z wydarzeniem kulturalnym, ale niniejszy tekst może stać się dla organizatorów inspiracją.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 sierpnia. W przypadku podmiotów, które chciałyby wysłać zgłoszenie w późniejszym terminie Muzeum Wsi Lubelskiej prosi o kontakt. Więcej informacji na stronie Muzeum Wsi Lubelskiej (https://skansen.lublin.pl/pl/europejskie-dni-dziedzictwa/) i Europejskich Dni Dziedzictwa https://edd.nid.pl/

Wydarzenia należy zgłaszać za pomocą formularza: https://edd.nid.pl/formularz-zgloszeniowy/


25 maj 2023 r.


Nabór do „Programu Wsparcia Dydaktyki na Wydziałach Konserwatorskich w Polsce” 

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków  rozpoczął nabór obiektów do „Programu Wsparcia Dydaktyki na Wydziałach Konserwatorskich w Polsce”, którego celem jest utworzenie katalogu obiektów do konserwacji w ramach zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych na uczelniach wyższych oraz dofinansowanie tych prac z budżetu Państwa.

Obiekty do prac mogą być zgłaszane przez urzędy konserwatorskie jak również ich właścicieli.

Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie karty obiektu (w załączniku) i przesłanie na adres wspolpraca@nikz.pl

Do programu mogą być zgłaszane zarówno obiekty wpisane do rejestru, ujęte w wojewódzkiej ewidencji , jak również nieobjęte żadną formą ochrony prawnej. Podstawowy wymogiem jest publiczne udostepnienie obiektu po konserwacji np. w miejscach publicznych, muzeach.

Ostateczną decyzję o wyborze obiektu do konserwacji podejmuje NIKZ po konsultacjach z uczelniami (szczegóły naboru w załączonym regulaminie).

Nabór  obiektów do katalogu odbywa się w sposób ciągły.

W przypadku pytań szczegółowych prosimy o kontakt z p. Anną Bartosiak – Kierownik Wydziału Współpracy Instytucjonalnej i Badań NIKZ – +48 668 631 273, a.bartosiak@nikz.pl

Formularz Karta Obiektu – wersja edytowalna

Zarządzenie ws Regulaminu Naboru Obiektów

 


6 grudzień 2022 r.


Informujemy, że został ogłoszony Rządowy Program Odbudowy Zabytków (uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z 23 listopada 2022 r.), który oferuje jednostkom samorządu terytorialnego możliwość wsparcia zadań inwestycyjnych dotyczących renowacji i odbudowy obiektów zabytkowych.
Program dopuszcza finansowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do ewidencji zabytków. Dofinansowanie może być również przyznane na udzielenie dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego podmiotowi trzeciemu z zachowaniem przepisów prawa regulujących przekazanie takich dotacji.
Dla kogo: Jednostki samorządu terytorialnego
Na co: Bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Termin naboru: 24.11.2022 r. – 31.01.2023 r.
Dofinansowanie przyznawane jest maksymalnie w wysokości 98 % wartości inwestycji. Każdy samorząd może złożyć maksymalnie 10 wniosków w trzech kategoriach finansowych:
– do 150 000 zł,-
– do 500 000 zł,-
– do 3 500 000 zł,-
Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.
Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.
Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%.
Wnioski o dofinansowanie składane mają być elektronicznie do Banku Gospodarstwa Krajowego w dedykowanej aplikacji w trakcie trwania naboru (tj. do 31 stycznia 2023 r.). Pełne informacje dotyczące naboru wniosków do Programu wraz z instrukcją i ogłoszeniem o naborze znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego