Konkurs Laur Konserwatorski

Laur Konserwatorski” to nagroda ustanowiona przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zarządzeniem z 12.07.2000 roku.

PRZYZNANE „LAURY”:

W 2024 roku nagrody przyznano:

• Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Lublinie za prace konserwatorskie i restauratorskie przy zespole kościoła parafialnego, w tym przy wystroju malarsko-architektonicznym wnętrza kościoła i jego historycznym wyposażeniu.
• Gminie Miejskiej Zamość za kompleksowe prace remontowe i konserwatorsko-restauratorskie gmachu dawnej Akademii Zamojskiej w Zamościu.
• Gminie Miejskiej Radzyń Podlaski za kompleksową rewaloryzację pałacu Potockich wraz z dziedzińcem w Radzyniu Podlaskim.
• Parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa w Tarnoszynie za prace konserwatorskie przy drewnianej dzwonnicy w Szczepiatynie.

W 2023 roku nagrody przyznano:

• parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie – za prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji frontowej kościoła parafialnego, łącznie z XVII-wieczną dekoracją malarską.
• parafii rzymskokatolickiej p.w. Zwiastowania NMP w Zamościu – za prace konserwatorskie i restauratorskie związane z odtworzeniem XVII-wiecznej bryły i wystroju wnętrza kościoła parafialnego.
• Gminie Jastków – za rewaloryzację zespołu pałacowo-parkowego w Jastkowie, w tym prace konserwatorskie i restauratorskie przy pałacu.
• Gminie Miejskiej Biała Podlaska – za rewaloryzację zespołu zamkowego w Białej Podlaskiej oraz prace konserwatorskie i restauratorskie przy zlokalizowanych na jego terenie zabytkach nieruchomych.

W 2022 roku nagrody przyznano:

• Parafii rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie – za prace konserwatorskie i restauratorskie przy wystroju i wyposażeniu kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie.
• Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Większego Apostoła przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie – za prace konserwatorskie i restauratorskie przy wystroju malarskim wnętrza kościoła p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Lublinie.
• Gminie Rybczewice – za prace restauratorskie i konserwatorskie przy dworze w Rybczewicach.
• Gminie Puchaczów za prace restauratorskie i konserwatorskie przy Dworze Lachertów w Ciechankach (Łańcuchowskich).

W 2021 roku nagrody przyznano:

• Stowarzyszeniu Na Rzecz Bukowiny i Parafii Rzymskokatolickiej pod wezw. Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy – za prace konserwatorskie i restauratorskie dekoracji malarskiej w kościele filialnym pod wezw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Bukowinie.
• Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu – za prace konserwatorskie i restauratorskie Domu Dziekanów Zamojskich zwanego „Infułatką” w Zamościu, wraz z konserwacją eksponowanych zabytków ruchomych.
• Parafii Prawosławnej pod wezw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie – za prace restauratorskie i konserwatorskie przy cerkwi wraz z wyposażeniem wnętrza cerkwi w Horostycie.
• Rektorowi kościoła pod wezw. Św. Piotra Apostoła w Lublinie – za prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza i wyposażenia kościoła pw. Św. Piotra Apostoła w Lublinie przy ul. Królewskiej 9.
Ponadto, w uznaniu zasług w zakresie wieloletnich działań na rzecz ochrony zabytków i inicjatyw skutkujących realizacjami prac konserwatorskich w obiektach sakralnych Lubelszczyzny, w tym wyróżnianych nagrodą „Laur Konserwatorski”, Komisja postanowiła przyznać nagrodę „Laur Konserwatorski 2021”: JE Ablowi – Prawosławnemu Arcybiskupowi Lubelskiemu i Chełmskiemu oraz JE ks. Stanisławowi Budzikowi – Arcybiskupowi Metropolicie Lubelskiemu.

W 2020 roku nagrody przyznano:

• Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Hannie oraz Gminie Hanna – za kompleksowe prace konserwatorskie przy kościele i dzwonnicy w miejscowości Hanna.
• Parafii rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża w Rzeczycy Księżej – za prace konserwatorskie i restauratorskie przy wystroju malarskim wnętrza kościoła w miejscowości Rzeczyca Księża.
• Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Łosińcu – za kompleksowy remont z konserwacją wyposażenia kościoła w miejscowości Łosiniec.
• Parafii Katedralnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu – za kompleksowy remont budynku Wikariatu w Zamościu i jego adaptację na Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej oraz konserwację zabytków ruchomych eksponowanych w tym Muzeum.

W 2019 roku nagrody przyznano:

• Muzeum Lubelskiemu w Lublinie – za całokształt prac konserwatorsko-badawczych kaplicy pw. Trójcy Świętej, z uwzględnieniem ich części wykonanej w ostatnich latach tj. prac przy ceglanych ścianach i schodach do krypty, oraz prac przy południowej i zachodniej części ścian zewnętrznych.
• Klasztorowi OO Dominikanów w Lublinie – za kompleksową rewaloryzację obejmującą prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacjach, w prezbiterium, nawie oraz w czterech kaplicach bazyliki (Firlejów, Ossolińskich, Niepokalanego Poczęcia NMP /”Paryskiej”/, Ruszelskiej) wraz z zabytkowym wyposażeniem (ołtarzami, organami i chórem muzycznym, obrazami, nagrobkami).
• Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim za remont kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej, wraz z konserwacją wyposażenia ruchomego.
• Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Goraju za prace konserwatorskie i restauratorskie w prezbiterium kościoła parafialnego.

W 2018 roku nagrody przyznano:

• Spółce z O.O. „Arche” reprezentowanej przez Pana Władysława Grochowskiego – za kompleksowy remont i konserwację oficyn zamkowych w Janowie Podlaskim
• Pani Krystynie Stańczyk i Pani Elizie Kopeć – za kompleksowy remont i konserwację dworu w założeniu dworsko-parkowym w Udryczach
• Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach – za kompleksowy remont i konserwację cerkwi w Sławatyczach
• Panu Witoldowi Mataczowi – za kompleksowy remont i konserwację dworu „na Bernatówce” w miejscowości Dys.

W 2017 roku nagrody przyznano:

• Sądowi Okręgowemu w Lublinie – za remont Gmachu d. Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 w Lublinie ze szczególnym uwzględnieniem konserwacji wystroju wnętrz
• Panu Juliuszowi Barańskiemu za kompleksowy remont i rewitalizację dworu w Dąbiu
• Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach – za remont i konserwację cerkwi prawosławnej w Kobylanach
• Panu Marcinowi Zaremskiemu – za remont i rewitalizację willi prof. Tadeusza Pruszkowskiego przy ul. Zamkowej 8 w Kazimierzu Dolnym.

W 2016 roku nagrody przyznano:

• Gminie Miejskiej w Krasnymstawie – za kompleksowy remont i konserwację dworu w dawnym założeniu dworsko-folwarcznym „Starostwo”
• Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM w Czemiernikach – za kompleksowe prace konserwatorskie przy kościele parafialnym
• PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. – za kompleksowy remont i konserwację wiaduktu kolejowego nad ulicą Kunickiego w Lublinie
• Parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim – za kompleksowe prace konserwatorskie przy kościele parafialnym.

W 2015 roku nagrody przyznano:

• Sądowi Okręgowemu w Lublinie – za remont i konserwację wnętrz Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
• Pani Renacie Grochowskiej – za konserwację i restaurację pałacu w Czesławicach
• Metropolitalnemu Seminarium Duchownemu w Lublinie – za konserwację XVII w. fryzu medalionowego oraz adaptację wnętrz na Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej, w zespole seminarium w Lublinie
• Parafii prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie – za konserwację zespołu 353 nagrobków na prawosławnym cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

W 2014 roku nagrody przyznano:

• Gminie Biała Podlaska – za odtworzenie barokowego ogrodu na terenie zespołu zamkowego w Białej Podlaskiej
• Parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku – za konserwację prezbiterium kościoła parafialnego
• Państwu Barbarze i Dariuszowi Chwesiukom – za remont i konserwację pałacu w Cieleśnicy
• Gminie Lublin – za konserwację i restaurację powizytkowskiego zespołu klasztornego w Lublinie.

W 2013 roku nagrody przyznano:

• Parafii Katedralnej w Zamościu – za kompleksową konserwację i rekonstrukcję historycznej bryły katedry w Zamościu.
• Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła – za prace konserwatorskie przy kościele farnym w Kazimierzu Dolnym.
• Rektorowi kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie – za kompleksową konserwację wnętrza kościoła pobrygidkowskiego.
• Klasztorowi oo. Dominikanów w Lublinie – za remont i konserwację kaplicy Tyszkiewiczów w bazylice oo. Dominikanów w Lublinie
• Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu – za prace konserwatorskie w kościele parafialnym.

W 2012 roku nagrody przyznano:

• Państwu Zofii i Feliksowi Ossowskim – za remont i konserwację zespołu dworsko-parkowego w Białce k. Radzynia Podlaskiego
• Parafii rzymskokatolickiej pw. Serca Pana Jezusa w Biszczy – za konserwację wystroju i wyposażenia prezbiterium drewnianego kościoła filialnego pw. Ofiarowania NMP w Bukowinie
• Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie – za konserwację wnętrza i wyposażenia zakrystii w kościele parafialnym
• Miastu Lublin – za rewitalizację Teatru Starego
• Pani Elżbiecie Nizio – za kompleksową rewitalizację zespołu dworsko-parkowego w Wierzchowiskach.

W 2011 roku nagrody przyznano:

• Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej – za kompleksowy remont i konserwację cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczebrzeszynie
• Parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej – za remont i konserwację kościoła parafialnego w Ortelu Królewskim
• Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego – za kompleksowy remont i konserwację synagogi w Zamościu
• Panu Andrzejowi Gromulskiemu – za konserwację i restaurację wnętrza dworu w Dzierążni.

W 2010 roku nagrody przyznano:

• Metropolitalnemu Seminarium Duchownemu w Lublinie za konserwację wnętrza i wyposażenia kościoła seminaryjnego
• Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Ap. w Zamościu – za konserwację wnętrza kaplicy Ordynackiej w Katedrze Zamojskiej
• Miastu Zamość – za remont i konserwację Bramy Szczebrzeskiej z wartownią
• Parafii rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej i MB Częstochowskiej w Stróży – za konserwację elewacji i restaurację bryły kaplicy pw. Trójcy Świętej.

W 2009 roku nagrody przyznano:

• Rzymskokatolickiej Parafii Archikatedralnej w Lublinie – za kompleksowy remont i konserwację wnętrza Archikatedry Lubelskiej.
• Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Puławach – za remont i konserwację Pałacu Czartoryskich w Puławach.
• Regionalnemu Stowarzyszeniu Zwolenników Kremacji – za kompleksowy remont i konserwację kaplicy na cmentarzu przy ul. Białej w Lublinie.
• Bankowi Spółdzielczemu w Kazimierzu Dolnym – za konserwację i restaurację fasady kamienicy „Pod św. Krzysztofem” w Kazimierzu Dolnym.

W 2008 roku nagrody przyznano:

• Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Białej Podlaskiej – za kompleksowy remont i konserwację kaplicy Radziwiłłowskiej.
• Państwu Jolancie i Jarosławowi Stańczak – za remont drewnianego dworu w Leścach.
• Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej – za kompleksowy remont i konserwację kościoła parafialnego.
• Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima i św. Anny w Annopolu – za kompleksowy remont i konserwację drewnianego kościoła parafialnego.

W 2007 roku nagrody przyznano:

• Rektorowi kościoła pw. Św. Ducha w Kraśniku – za konserwację i restaurację wnętrza kościoła rektoralnego.
• Parafii rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie – za konserwację i restaurację wnętrza kościoła parafialnego.
• Spółce z o.o. „Kresy” w Warszawie – za konserwację i restaurację d. Domu Wikariuszy przy ul. Archidiakońskiej 9 w Lublinie.
• Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie – za konserwację i restaurację wnętrza kościoła parafialnego.

W 2006 roku nagrody przyznano:

• Sądowi Rejonowemu w Lublinie – za prace remontowo-konserwatorskie elewacji Sądu przy ul. Krakowskie Przedmieście 76 w Lublinie oraz jego otoczenia.
• Parafii rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Neplach – za prace remontowo-konserwatorskie kościoła filialnego pw. św. Jerzego w Krzyczewie.
• Klasztorowi oo Reformatów w Chełmie – za prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła klasztornego pw. św. Andrzeja.
• Parafii rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim – za konserwację kaplicy północnej kościoła parafialnego.

W 2005 roku nagrody przyznano:

• Panu Sewerynowi Krzyżanowskiemu i Panu Kazimierzowi Krzyżanowskiemu – za remont i restaurację fasady kamienicy przy Rynku 12 w Lublinie
• Parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusa w Bobach – za remont i restaurację wnętrza kościoła parafialnego
• Sądowi Okręgowemu w Lublinie – za remont i restaurację elewacji budynku dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Lublinie (obecnej siedziby Sądu).

 W 2004 roku nagrody przyznano:

• Parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach – za konserwację i restaurację wnętrza kościoła parafialnego.
• Parafii rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żeszczynce – za remont i konserwację kościoła parafialnego.
• Właścicielom zespołu pałacowo-parkowego w Jabłonnej – za remont pałacu i rewaloryzację parku.
• Panu prof. dr hab. Andrzejowi Kokowskiemu – za wybitne osiągnięcia badawcze i propagowanie idei ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego.

W 2003 roku nagrody przyznano:

• Parafii Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie – za konserwację wystroju malarskiego wnętrza cerkwi przy ul. Ruskiej w Lublinie.
• Spółce z o.o. LUBLIN GRAND HOTEL – za remont i konserwację Hotelu „Lublinianka” w Lublinie (d. Kasa Przemysłowców Lubelskich).
• Spółce Akcyjnej „EUROPA” – za remont i konserwację Hotelu „EUROPA” w Lublinie.

W 2002 roku nagrody przyznano

• Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – za realizację prac remontowo-konserwatorskich we wnętrzu kaplicy pałacowej w Kozłówce.
• Ochotniczym Hufcom Pracy – „Europejskiemu Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy” – za remont kapitalny dworu i stajni oraz rewaloryzację zachodniej części parku dworskiego w Roskoszy.

W 2001 roku nagrody przyznano:

• Parafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ew. – za kompleksowe prace konserwatorskie w prezbiterium i kaplicy NMP Archikatedry Lubelskiej.
• Gminie Lublin – za remont i konserwację dawnej sieni gotyckiej w kamienicy przy Rynku 8 w Lublinie.
• Parafii rzymskokatolickiej św. Anny w Wohyniu – za odbudowę po pożarze drewnianego kościoła filialnego w Bezwoli.

W 2000 roku nagrody przyznano:

• Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej – za remont pałacu Komisji Województwa Lubelskiego zw. Radziwiłłowskim przy Placu Litewskim 3 w Lublinie
• Parafii rzymskokatolickiej w Lubartowie – za prace remontowo- konserwatorskie w kościele parafialnym pw. św. Anny w Lubartowie
• Państwu Annie i Kazimierzowi Gajkom – za prace rewaloryzacyjne założenia dworskiego w Jakubowicach Konińskich.