Kontakt

 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W LUBLINIE
ul. Archidiakońska 4; 20-113 Lublin
Tel/fax 81 532-90-35  e-mail:
e-mail:info@wkz.lublin.plGodziny pracy: poniedziałek-piątek   7:30-15:30
WUOZ W LUBLINIE – DELEGATURA W CHEŁMIE
pl. Niepodległości 1; 22-100 Chełm
Tel. 82 565-59-72
e-mail:wuoz_chelm@wkz.lublin.plGodziny pracy: poniedziałek-piątek   7:30-15:30
WUOZ W LUBLINIE – DELEGATURA W ZAMOŚCIU
ul. Staszica 29; 22-400 Zamość
Tel. 84 638-59-71
e-mail:wuoz_zamosc@wkz.lublin.plGodziny pracy: poniedziałek-piątek   7:30-15:30
WUOZ W LUBLINIE – DELEGATURA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
ul. Janowska 27; 21-500 Biała Podlaska
Tel. 83 343-58-24
e-mail:wuoz_bpodlaska@wkz.lublin.plGodziny pracy: poniedziałek-piątek   7:30-15:30

W sprawie skarg i wniosków LWKZ przyjmuje w każdy wtorek  miesiąca w godzinach: 14:00-15:30

dr DARIUSZ KOPCIOWSKI
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
e-mail: d.kopciowski@wkz.lublin.pl
mgr BARBARA STOLARZ
Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
e-mail: b.stolarz@wkz.lublin.pl
mgr ANNA CZARNATA
Główny Księgowy
e-mail: a.czarnata@wkz.lublin.pl
mgr RENATA NIZIOŁ
Kierownik Wydziału Kadr i Administracji
e-mail: rniziol@wkz.lublin.pl
mgr inż. arch. KLAUDIA ZARZYCKA-GOLISZEK
Naczelnik Wydz. Inspekcji Zabytków Nieruchomych
e-mail: kzarzycka@wkz.lublin.pl
mgr RENATA SARZYŃSKA-JANCZAK
Naczelnik Wydz. Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków
e-mail: rsarzynskajanczak@wkz.lublin.pl
mgr AGNIESZKA STACHYRA
Naczelnik Wydz. Inspekcji Zabytków Archeologicznych
e-mail: astachyra@wkz.lublin.pl
mgr KATARZYNA TUR-MARCISZUK
Wydz. Inspekcji Zabytków Ruchomych
e-mail: ktur@wkz.lublin.pl
mgr inż. arch. ARKADIUSZ BOJCZUK 
Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej
e-mail: wuoz_bpodlaska@wkz.lublin.pl
mgr PAWEŁ WIRA
Kierownik Delegatury w Chełmie
e-mail: wuoz_chelm@wkz.lublin.pl
mgr inż. arch. OLGIERD HAWRYLUK
Kierownik Delegatury w Zamościu
e-mail: wuoz_zamosc@wkz.lublin.pl