• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

  ul. Archidiakońska 4; 20-113 Lublin

  tel/fax 81 532-90-35; e-mail: info@wkz.lublin.pl

  godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

  ul. Archidiakońska 4; 20-113 Lublin

  tel/fax 81 532-90-35; e-mail: info@wkz.lublin.pl

  godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

  ul. Archidiakońska 4; 20-113 Lublin

  tel/fax 81 532-90-35; e-mail: info@wkz.lublin.pl

  godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

  ul. Archidiakońska 4; 20-113 Lublin

  tel/fax 81 532-90-35; e-mail: info@wkz.lublin.pl

  godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW
W LUBLINIE

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostki mu podległe, w tym służby konserwatorskie – organizują od samego początku pomoc ukraińskim instytucjom kultury  i wspierają ochronę zabytków na terenie Ukrainy.

W dotychczas zorganizowanych transportach znalazł się sprzęt przeciwpożarowy i materiały niezbędne do zabezpieczenia zbiorów.

Informujemy, że w celu skoordynowania polskiej i zagranicznej pomocy na rzecz ratowania ukraińskiego dziedzictwa kulturalnego – zagrożonego działaniami wojennymi, w ramach Narodowego Instytutu Dziedzictwa utworzone zostało Centrum Pomocy dla Ukrainy na Ukrainie. Informacje dotyczące działalności Centrum można znaleźć pod adresem: https://nid.pl/centrum-ukraina


 

UWAGA!

Trwa nabór do „Programu Wsparcia Dydaktyki na Wydziałach Konserwatorskich w Polsce” 

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków  rozpoczął nabór obiektów do „Programu Wsparcia Dydaktyki na Wydziałach Konserwatorskich w Polsce”, którego celem jest utworzenie katalogu obiektów do konserwacji w ramach zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych na uczelniach wyższych oraz dofinansowanie tych prac z budżetu Państwa.

Obiekty do prac mogą być zgłaszane przez urzędy konserwatorskie jak również ich właścicieli.

Więcej informacji w zakładce aktualności