Publikacje WUOZ w Lublinie

„WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE”

Pierwszy numer wydawnictwa Wiadomości konserwatorskie wydany został w roku 1999. Intencją wydawcy – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – była potrzeba przekazania szerokiemu kręgowi odbiorców informacji o tematyce dotyczącej dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny, do których należą historyczne układy urbanistyczne, zabytki architektury i budownictwa, parki i cmentarze, zabytki ruchome i archeologiczne.

Dodatkowym powodem powstania wydawnictwa była potrzeba połączenia w jednej publikacji tematów dotyczących obszaru zreformowanego administracyjnie województwa lubelskiego, w skład którego weszły tereny dawnych województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego i zamojskiego oraz niektóre gminy z województw ościennych jak : tarnobrzeskie czy siedleckie.

W publikacji, oprócz artykułów dedykowanych określonym zabytkom, ich badaniu i historii można znaleźć również informacje o laureatach Konkursu „Laur Konserwatorski”, organizowanego corocznie przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i skierowanego do inwestorów prac przy zabytkach (szczegóły w zakładce „Publikacje WUOZ w Lublinie – LAUR KONSERWATORSKI ).

Wiadomości konserwatorskie powstają dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu pracowników urzędu konserwatorskiego, a od kilku ostatnich numerów dzięki współpracy z wykonawcami prac przy zabytkach i badaczami zabytków, co wzbogaca problematykę konserwatorską i zawartość publikacji.

Publikacja, oprócz przekazania jej instytucjom i bibliotekom udostępniana jest w wersji papierowej bezpłatnie również prywatnym osobom zainteresowanym problematyką konserwatorską. Pierwsze tomy Wiadomości konserwatorskich nie są już dostępne, natomiast istnieje jeszcze możliwość pozyskania ostatnich egzemplarzy. Można napisać maila info@wkz.lublin.pl z prośbą o przesłanie określonego numeru publikacji (w załączonej galerii prezentowane są okładki wszystkich wydanych numerów).
Niektóre tomy Wiadomości konserwatorskich dostępne są również w wersji elektronicznej.