Ogłoszenia

Obwieszczenie nr 4/2018

Obwieszczenie nr 4/2018 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

KOMUNIKAT MKiDN W SPRAWIE OCHRONY ZIELENI ZABYTKOWEJ

 

W ŚWIETLE ZMIANY USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ USTAWY O LASACH
/ DZ.U.Z 2016 R.,POZ.2249 /