Zawiadomienie o wpisaniu do rejestru zabytków budynku plebanii w miejscowości Jeleniec